Jak přenést plošné díly mezi dvěma firmami ???
Od verze 1.1.31.1347 ze dne 6.9.2012 nabízí program možnost, jednoduchým způsobem přenášet plošné díly mezi uživateli (export/import plošných dílů), ve formátu CSV 2.0. Tato funkce je vázaná na tzv. předplatné, a nejnovější verze programu je ke stažení zde.

Tuto funkci programu plně využijí firmy, které si nechávají řezat své plošné díly u jiné firmy vlastnící např. NC velkoplošnou pilu, na zakázku. A naopak firmy řezající na zakázku pro své zákazníky. Data si již nemusí předávat v tištěné podobě a ručně zadávat do programu. Celý proces přenášení "plošných dílů" se urychlí a zjednodušší, nebude docházet k případným chybám při ručním zadávání, apod...., dokonce s možností záměny neznámého materiálu materiálem vlastním.

I. Jsme malá firma zpracovávající zakázky v programu Merick Calc 3000 a necháváme si řezat a olepovat plošné díly u jiné firmy, pracující také v programu Merick Calc 3000. Jak jim máme jednoduše a rychle předat svá data z "Výrobní dávky"???

 1. Musíte pracovat ve verzi programu Merick Calc 3000 1.1.31.1347 a vyšší, a mít předplatné.
 2. Standardním způsobem zpracujete nabídku/vytvoříte výrobní dávku, jak jste byli zvyklí doposud.
 3. Na záložce "Použité materiály", vyberete volbu "Nářezové plány", tlačítko "Export...", položku nabídky "Export do textových formátů HTML, CSV, TXT,...".
 4. Jako šablonu exportu vyberete "Seznam plošných dílů - CSV 2.0 pro import v MC3k".
 5. Upravte si příslušný název generovaného výstupního souboru, např. REZANI01.CSV, včetně všech složek a podsložek, kam se daný soubor uloží, např. (C:\Merick Calc 3000\Data\Export\REZANI01.CSV.
 6. Stisknete tlačítko "Exportovat". Jakmile proběhne export bez chyb do konce, uzavřete otevřená pracovní okna tlačítkem "OK".
 7. Soubor zašlete v příloze e-mailem do firmy, která pro Vás řeže na zakázku. Je uložen tam, kam jste si nastavili, např. (C:\Merick Calc 3000\Data\Export\REZANI01.CSV.

Importcsv2-01.PNG (22462 bytes)

Importcsv2-02.PNG (37669 bytes)

II. Jsme firma, která řeže popř. olepuje na zakázku pro své zákazníky (smluvní partnery), a nechceme ručně zadávat do programu seznam plošných dílů s jejich rozměry, materiálem,... dodaný v tištěné podobě od zákazníka. Jak jednoduše a rychle můžeme zadat data do programu MC3k/do výrobní dávky???

 1. Musíte pracovat ve verzi programu Merick Calc 3000 1.1.31.1347 a vyšší, a mít předplatné.
 2. Soubor z e-mailu, např. REZANI01.CSV, který Vám zašle Váš zákazník, viz. návod č. I, bod č. 7, uložíte na disk, např. do C:\Merick Calc 3000\Data\Export\REZANI01.CSV .
 3. V programu Merick Calc 3000 vytvoříte v modulu "Výroba", novou "Výrobní dávku".
 4. Ve "Výrobní dávce" kliknete pravou packou myši na prázdném "Seznamu výrobků" a vyberete položku "Import" - "Importovat dávku jako CSV".
 5. Vyberte příslušný soubor, který Vám byl zaslán a Vy jste si ho uložili na disk, např. REZANI01.CSV, a stiskněte tlačítko "Otevřít" pro import.
 6. Po importu můžete/nemusíte smazat naimportovaný soubor z disku: "ANO/NE" (ANO - soubor se naimportuje do výrobní dávky a je smazán. NE - soubor se naimportuje do výrobní dávky a zůstane dále na disku, kdyby jste se k němu z jakéhokoliv důvodu chtěli ještě vrátit.)
 7. Při importu může dojít k tomu, že máte se svým zákazníkem každý jinak pojmenované plošné materiály. Pokud program během importu narazí pro něj na neznámý materiál, zeptá se Vás, zda mu chcete přiřadit nějaký Váš materiál. ANO - Vyberete tedy Váš vlastní materiál, ze kterého mají být díly nařezány a pokračujete v importu. Výsledkem "OK importu" je "Volný výrobek", který vždy obsahuje Vaše materiály. Běžným způsobem vytvoříte nářezové plány, nařežete, vytvoříte exportní soubor pro pilu,..... NE - import neproběhne OK.

Importcsv2-03.PNG (30974 bytes)

Importcsv2-04.PNG (16102 bytes)

Importcsv2-07.PNG (16323 bytes)

                             

 
Dotazy a náměty zasílejte na
© Ing. Václav Říha-Soft Consult