Dvířkovina 2G
Od verze 1.1.30.1330 lze v programu vytvářet dvířkovinu pomocí parametrického modeláře. Je podstatně rořšířena báze tvarů a výplní dvířek, navíc lze použivat reálné textury, které se používají na plošné materiály, takže dvířka jsou identické, jako zbytek korpusu. Předpřipravené jsou definice dvířkovin od firem Trachea a Grena. Menší část dvířkovin chybí, protože firmy nám nedodali na ně podklady, takže, jestliže tam některou dvířkovinu nenajdete, požádejte o ni výrobce dvířek. Navíc si pokročilejší uživatel může vytvářet vlastní definice dvířkoviny. Postup při vytvření dvířkoviny je podobný jako u dřívější dvířkoviny Trachea.

1.) Na skladě vytvoříte plošný materiál s evidencí rozměrů (typický pločný materiál pro tvorbu plošných dílů).
wpe1.jpg (45743 bytes)

2.) pojmenujete, oceníte a ve Vlastnostech materiálu nastavíte tloušťku a dezény.
wpe2.jpg (41247 bytes)

3.) Na záložce "Dokumenty" stikněte tlačítko "Dvířka" a vyberete "Nový modelář nábytkových dvířek". Původní modelář Trachea zůstane zachovaný, ale nebude dál rozvíjen.
wpe3.jpg (26409 bytes)

4.) Stiskněte tlačítko "Import" a vyberte požadovanou definici dvířkoviny, v našem příkladě "Trachea 01F-prosklená" a "Otevřít".
wpe5.jpg (25036 bytes)

5.) Tímto jsme definovali dvířkovinu, ale není definovaná skleněná výplň. Vyberte tedy jednotlivé řádky definice (tady je jen jeden) a upravte "Vlastnosti", tedy "Výplň". Současně můžete třeba zvýšit kontrast frézování a tím udělat patinování nebo rustikalní vzhled.
wpe8.jpg (26789 bytes)

wpe7.jpg (50143 bytes)

6.) To je celé, stačí definici dvířkoviny uložit tlačítkem "OK" a celou dvířkovinu také tlačítkem "OK". Dále se s ní pracuje jako s každým jiným plošným materiálem.
wpe9.jpg (62347 bytes)

Podobným způsobem lze definovat na skladě dvířka - kusovky se statickým modelem. Výhoda, rychlé zobrazení v modelářích. Nevýhoda. Jen pro jeden rozměr dvířek=dvířka kusovky, ne dvířkovina.

 
Dotazy a náměty zasílejte na
© Ing. Václav Říha-Soft Consult