Předplatné zákaznické technické pomoci a aktualizací ... (servisní balíček)
V roce 2009 došlo k uzavření základního rozsahu vývoje programu. Od roku 2010 se budou dále vyvíjet volitelné moduly (např. převodníky pro další NC stroje). Kromě toho se bude celý program dále vylepšovat, přidávat žádané funkce, reagovat na legislativní změny a opravovat případné vnitřní chyby programu.

Proto, aby jste měli k dispozici vždy zákaznickou technickou pomoc (telefonní i e-mailovou) a nejnovější a nejpropracovanější verzi programu, zavádíme nově od roku 2010, tzv. předplatné zákaznické technické pomoci a aktualizací. Předplatné... Vám umožní, za velmi malý poplatek, mít stále k dispozici telefonní a e-mailovou zákaznickou technickou podporu a nejnovější verzi programu se všemi jeho novými fukcemi a vylepšeními. Na druhou stranu, uživatelé, kteří jsou se stávající verzí spokojeni, nepotřebují nové funkce v programu, nemusí platit předplatné a přitom mají možnost, kdykoliv si stáhnout aktuální verzi s opravenými chybami, tak, jak byli doposud zvyklí, ale POZOR na to, nemohou pak psát a volat o pomoc a podporu. Pro zjednodušení jsou dále uvedeny základní pravidla předplatného:

  • nejnovější verze bude vždy přístupná ke stažení všem uživatelům programu, tak, jako doposud, bez ohledu na předplatné. Bez předplatného tedy budou dál opravy chyb v programu. Za chyby ovšem nelze počítat legislativní změny, případně technologické změny v počítači/operačním systému, vzniklé po uplynutí posledního předplatného. Například, pokud vznikne 4. sazba DPH, tak úprava v programu bude vázaná na předplatné.
  • každý zákazník, s nákupem nového základního programu Merick Calc 3000, automaticky a zdarma získává předplatné na 2 roky od nákupu. Pro stávající zákazníky, kteří si již základní program koupili, samozřejmě také platí dvouleté předplatné od data nákupu.
  • s každým dokoupením rozšiřujícího modulu (Sector 3D, NC pily, NCOC, WebServer, LANclient, ...) získává automaticky 1 rok předplatného, od data nákupu modulu.
  • zákazník, kterému již vypršelo předplatné v rámci základního programu, ale měl by nárok na jednoroční předplatné na základě dokoupeného modulu, může požádat o vygenerování zbývajícího předplatného zdarma.
  • předplatné je vázáno na číslo HW klíče
  • u síťové verze je cena předplatného 1,5 násobná vůči jednolicenční, bez ohledu na počet síťových klientů
  • na "aktivní" předplatné jsou hlavně vazané písemné a telefonní odpovědi na vaše otázky, vysvětlení funkcí, a veškerá zákaznická a technická podpora k programu.
    Poznámka: Převody, tiskové formuláře, exporty/importy dat všeho druhu, kontrola dat a další služby vyžadující čas (např. opravy dat) jsou placeny zvlášť!!!
  • Od 1.3.2017 není možné zaplatit předplatné z ČR kartou nebo na dobírku. Jedinou možností je platba převodem na účet!

Předplatné si můžete objednat a zaplatit pomocí následujícího formuláře:

Předplatné programu Merick Calc 3000 na 12 měsíců
Číslo HW klíče
(např: 935ABC)
Je vidět např. na spodním řádku hlavního pracovního okna programu.
  síťová verze
Fakturační adresa, IČ, DIČ, tel, poznámka...
Nemusíte uvádět, pokud se neliší od Vaší poslední fakturace. Zákazníci ze Slovenska, kteří chtějí ceny bez české DPH, uveďte si své IČ i DIČ DPH.)

Předplatné na 12 měsíců+faktura        e-mailem jednolic.: Kč 375,- bez DPH (454,- s DPH), síť. verze: Kč 562,- bez DPH (681,- s DPH)
E-mail pro zaslání faktury
Předplatné na 12 měsíců+faktura poštou jednolic.: Kč 415,- bez DPH (503,- s DPH), síť. verze: Kč 604,- bez DPH (731,- s DPH)
Doručovací adresa.
Nemusíte uvádět, pokud se neliší od fakturační adresy.